"Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek." Jn 12,24

Co je TEC ?

Historie

Víkendový program TEC vznikl ve Spojených Státech v roce 1965, jeho kořeny jsou však ještě starší a sahají až k programu Cursillo de Christiandad, který vznikl v roce 1940 ve Španělsku. Tehdy muži jen doprovázeli své ženy před kostel a po skončení mše tam na ně   opět čekali. Byl to tedy...

Program

Víkendový program TEC probíhá ve třech dnech, z nichž každý má své jméno - Den umírání, Den vzkříšení a Den rozeslání. Nedrží se však obvyklého schématu křesťanské rekolekce, založeného na vyučování, diskusích a rozjímáních,  ale účinně je nahrazuje dramatickými prvky společné hry a...

Organizace

Víkendové programy probíhají nejlépe jako rezidenční, kdy účastníci přespávají v místě  konání programu. Je však přijatelnou alternativou, aby docházeli na noc domů. Programy jsou od začátku do konce cíleně strukturovány a jsou doslova nabité událostmi. O TECu se traduje, že je tam spíš...