Organizace

Víkendové programy probíhají nejlépe jako rezidenční, kdy účastníci přespávají v místě  konání programu. Je však přijatelnou alternativou, aby docházeli na noc domů.
Programy jsou od začátku do konce cíleně strukturovány a jsou doslova nabité událostmi. O TECu se traduje, že je tam spíš problém si odpočinout, než že by se člověk nudil. Počet účastníků je 12 - 20.

Většinou se spává na zemi na matracích či na postelích ve vlastním spacáku a příspěvek na  náklady činí  500- 600 Kč, což pokryje ubytování, stravu  a ostatní náklady. Programy nejsou pojaty jako ziskové, pokrýváme pouze skutečně vzniklé náklady. Také členové týmu  za víkend platí jako účastníci. Pokud  je pro někoho cena problém, ten může po domluvě přispět nižší nebo jen symbolickou částkou.

Víkendové programy probíhají v předem naplánovaných termínech, uvedených na těchto webových stránkách. Účastníci se hlásí individuálně, v případě většího počtu se zařazují dodatečné  termíny. Mimoto lze  po dohodě uspořádat programy pro organizované skupiny, které samy naplní  počet účastníků ve sjednaném termínu.