Workshop 2004

"Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti.  Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic."
Jan 15,5

 

TECOVÝ WORKSHOP "Obnova TECové vize",

který se konal s otcem Mikem Carrollem a jeho spolupracovníky z USA ve formě TEC víkendu ve Vinoři v květnu 2004
Cílem workshopu bylo především:

 

Dick, Adrian, Mike, June, Sharon, Gabi

  • názorně předvést některé nové zajímavé prvky tecového programu podle nového manuálu 
  • pozvat účastníky k hlubšímu obrácení a šířit pak tuto zkušenost i do místních splečenství 
  • obnovovat a prohlubovat osobní i společný život v Kristu 
  • posílit spolupráci mezi farnostmi a tecovými týmy, nezbytnou pro realizaci tecového programu

 

 

Víkend byl zaměřen na obohacení tecového programu podle nového, podstatně rozšířeného manuálu,  který nám američtí přátelé přivezli s sebou a zanechali nám ho zde jako dar.

 Velikonoční vigilie, Mike a Dick

Celý třídenní workshop provedl členy organizačních týmů TEC a TEC+ a další účastníky novým americkým standardem tecového programu živým a poutavým způsobem,  který znovu vyzdvihoval a podtrhoval původní myšlenku jeho zakladatelů,  a to osobní i společné prožití Velikonočního tajemství v celé jeho hloubce a naléhavosti.

U nových obřadů, promluv a modliteb byl kladen zvláštní důraz na autentický osobní prožitek.
Pozornost byla rovněž věnována součsnému americkému modelu tecového hnutí, který staví více na stabilním jádru týmu a rozšiřuje společné aktivity i mimo TEC víkendy. 

 

 

Víkend byl určen

  • vedoucím společenství,  vedoucím TECu a všem, kteří  se podílejí na tomto programu nebo podporují jeho šíření
  • těm, kteří pracují v církvi s mladými lidmi, jako např. pastorační asistenti, učitelé náboženství, kněží atd. 
  • těm, kteří hledají hlubší formaci a chtějí pochopit metody TECu a získat teoretické a pastorální znalosti, jak pomoci přivádět mladé lidi ke Kristu. 
  • těm,  kteří se Tecových programů zatím pouze zúčastnili a mají zájem o další spolupráci